Transponuj +1   Transponuj -1

    P O Š L I  T O  D Á L  - GOTT **1754
    F     B      F           B  C     F   
1.   HRAJU SI RÁD NA TICHÝ TELEGRAF, V MÍSTĚ KDE STÁL PŘED LÉTY DŮM, 
          B       AMI         DMI G7   C  
    TAM CO PREJ STÁL VOJÁK CO K ZEMI PAD, NEKRYTÝ CÍL, ROZLITÝ RUM 
     F       B       C     F 
REF:  POŠLI TO DÁL, PO VĚTRU VEN, ŽE TADY STÁL MINUTU JEN, 
     DMI     AMI GMI    A 
    ŽE TADY STÁL VOJÁK A DŮM, POŠLI TO DÁL 

2.   HRAJU SI RÁD NA TICHÝ TELEGRAF, V MÍSTĚ, KDE MÁM TAK TROCHU STRACH, 
    ABYCH TU SÁM JEDENKRÁT NEUPAD, NEKRYTÝ CÍL, ZVÍŘENÝ PRACH 

REF: POŠLI TO DÁL, PO VĚTRU VEN, ŽE SE MI ZDÁL O PÁDU SEN, 
   O PÁDU SEN, ŽE SE MI ZDÁL, POŠLI TO DÁL 
   DMI AMI DMI    C B C  AMI   DMI  AMI DMI 
   TICHO A KLID, JEN PÍSEŇ MOU RANĚNOU, NECHTE TU ZNÍT, 
    C  F C  F E    A       F     A     F    F# F 
   JEN PÍSEŇ MOU RANĚNOU,CHCE SE JÍ ŽÍT, NA VĚKY ŽÍT A ZNÍT, NA VĚKY ŽÍ-ÍT
       GMI   A  GMI    A  GMI    F# (CIS)¨ 
3.=1. REF ... POŠLI TO DÁL, POŠLI TO DÁL, POŠLI TO DÁL