Transponuj +1   Transponuj -1 D25=

    I D E Á L  - ULRYCHOVCI **1753
Jistě by ani na chviličku nezaváhal, kdyby v dálce uviděl zlé oči jejich reflektorů. Docela určitě by se nezalekl zákeřného svištění pneumatik, varovného troubení klaksonů a bojovného řevu motorů. 
Věřím tomu, že by zasadil unavené Rosinantě ostruhy a snažil se držet dřevec zpříma. Alespoň tak, aby mu na špatné silnici nevyklouzl z rukou. 
Hrozně si přeju, aby se mu to podařilo. Jenom se bojím, že by tentokrát tuny plechu nebyly tak milosrdné jako ztrouchnivělé lopatky větrných mlýnů.
    E         H    E         H 
1.   BLÍŽÍ SE S PŘILBOU DĚRAVOU, MÁVÁ SVÝM DŘEVCEM NAD HLAVOU 
         C#MI         A          E      H 
    ZA VŠECHNY_TY CO DÁVNO_ZAPOMNĚLI_ŽE I ONI_KDYSI MĚLI_IDEÁL_IDEÁL_IDEÁL
         E        H     E       H  
2.   KVAPEM SE _STMÍVÁ, A DÍVKA NEVINNÁ _ZBÝVÁ UŽ JEDNA JEDINÁ 
    NA VŠECHNY _TY CO SI TEĎ _PŘIPOMNĚLI _ŽE I ONI _KDYSI MĚLI IDEÁL 3X 

3.   DLOUHÁ JE CESTA KAMENNÁ, ŽÍZNÍ JSOU ÚSTA ZNAVENÁ 
    NA JEJÍM _KONCI TI CO _ZAPOMNĚLI SNAD _VZPOMENOU ŽE _KDYSI MĚLI 
    IDEÁL, IDEÁL, IDEÁL. 4.=3. 
DOHRA: DLOUHÁ JE CESTA KAMENNÁ 3X DLOUHÁ 3X