Transponuj +1   Transponuj -1

  *2 O  N A D Ě J I - ULRYCHOVCI  **1752
     A         E       D          A 
1.   TU TICHOUNKOU PÍSEŇ O NADĚJI, ZPÍVAJÍ DÍVKY KDYŽ VŠECHNO OPOUŠTĚJÍ 
        HMI      A        E        A 
    V OČÍCH SLUNCE CO PÁLÍ DO ZÁVĚJÍ, PÍSEŇ O TICHU, PÍSEŇ O NADĚJI 
    E E E E E 
2.   TUŠÍ ŽE BUDOU TANČIT AŽ DO SMRTI, MEZI KOPYTY CO VŠECHNO ROZDRTÍ
     D          A        E          A 
    A I KDYŽ SE TO PO NICH NEŽÁDÁ, ZVEDNOU STŘEVÍC A HODÍ HO ZA ZÁDA
INSTR. 3.=1.
4.   PAK NA PÁR VTEŘIN VSTANOU NA PRAHU, SNAŽÍ SE ZE VŠECH SIL MÍT ODVAHU
    BUĎ PŘEJÍT K LIDEM PUSTOU DÁLAVOU, ANEBO ZLOMENÉ ZPÍVAT U SPLAVU 
5.   DĚTI ROSTOU A NAKONEC ODCHÁZEJÍ, ČASTO STIHNOU JEN DÝCHNOUT DO ZÁVĚJÍ
   ALE SVĚTEM ZNÍ DÁL PÍSEŇ O NADĚJI, PÍSEŇ O TICHU PÍSEŇ O NADĚJI