Transponuj +1   Transponuj -1

    N A D  H O R A M A  V Y Š L A  HVĚZDA –ULRYCHOVCI GDUR **1751
    A     E     A  A      E   A  
1.   NAD HORAMA VYŠLA HVĚZDA, KTERÁ NIKDY NESVÍTILA, 
    A     E    F#MI D A     E   A  
    COŽE JE TO ZA ZNAMENÍ,   COŽE JE TO ZA NOVINA. 
2.   VZHŮRU BRATŘI POSPĚŠME SI, PŮJDEME PŘES HORY, LESY. 
    ZA TOU HVĚZDOU KU BETLÉMU, K JEŽÍŠKOVI MALIČKÉMU. 

3.   ŽE PRÝ JE MU V CHLÉVĚ ZIMA. AŤ _KAŽDÝ VEZME VŠECHNO CO MÁ
    DO BETLÉMA PONESEME, JEŽÍŠKOVI DARUJEME. 
 
4.   RADUJME SE BRATŘI MILÍ, RADUJME SE Z DAROVÁNÍ, 
    Z LÁSKY, KTERÁ POŘÁD TRVÁ. VE VŠEM LIDSKÉM OBCOVÁNÍ. 
 
5.   Z LÁSKY KTERÁ VŽDYCKY TIŠÍ, ZTRÁTY, BOLESTI A ŽALY. 
    RADUJME SE BRATŘI MILÍ, Z TOHO ŽE JSME DAROVALI.