Transponuj +1   Transponuj -1 D32=

    J Í Z D A  K R Á L Ů  - ULRYCHOVCI CDUR **1750
    C       D C G C C         D   C G C 
1.   JEŠTĚ OHNÍK HOŘÍ MALIČKO VŠAK TY SE K NÁM VRÁTÍŠ BRZIČKO
     F          C        G 
    MALOVANÁ VYŠÍVANÁ V SEDLE VRANÝCH KONÍ
     C          D  C G C 
    VŠAK TY SE K NÁM VRÁTÍŠ PÍSNIČKO
    G      C      G       C 
2.   JEDOU K VÁM JEDOU K VÁM PÁLAVOU LESEM JEDOU K VÁM
    JEDOU K VÁM JEDOU K VÁM JÍZDOU KRÁLŮ JEDOU K VÁM
    JEDOU K VÁM JEDOU K VÁM PODLUŽÍM LESEM JEDOU K VÁM
    JEDOU K VÁM JEDOU K VÁM JÍZDOU KRÁLŮ JEDOU K VÁM
    AMI      DMI     G       C    G 
REF:  PRACH SE VÍŘÍ VLAJE HŘÍVA VZHŮRU DĚDINOU PRŮVOD ZPÍVÁ
    AMI      DMI      G     C 
    V OSTRUHÁCH SE SLUNKO ZHLÍŽÍ BLESKY ZAŽÍHÁ

3.   JEDOU K VÁM JEDOU K VÁM RÉVOVÝM LESEM JEDOU K VÁM
    JEDOU K VÁM JEDOU K VÁM POVÍDÁM ŽE JEDOU K VÁM
    JEDOU K VÁM JEDOU K VÁM DUNÍ ZEM TENHLE RYTMUS ZNÁM
    JEDOU K VÁM JEDOU K VÁM POVÍDÁM ŽE JEDOU K VÁM

REF:  HOŘKÁ VŮNĚ ZRALÝCH STRÁNÍ PÍSNÍ BYLINA UMŘÍT BRÁNÍ
    V DÁLAVÁCH SE JÍZDA ZTRÁCÍ NÁPĚV ZŮSTÁVÁ
REF:  V PRACHU TESKNÁ PENTLE ZBÝVÁ SMUTEK LOUČENÍ ROSA SMÝVÁ
    VEČERNÍ SE BRODÍM TRÁVOU S OZVĚNOU PAK POSLOUCHÁM

4.   POSLOUCHÁM POSLOUCHÁM S OZVĚNOU TIŠE POSLOUCHÁM
    POSLOUCHÁM POSLOUCHÁM HOŘKOU VŮNI POSLOUCHÁM
    JEDOU K NÁM JEDOU K NÁM KRUVÍŘEM LESEM JEDOU K NÁM
    JEDOU K NÁM JEDOU K NÁM JÍZDOU KRÁLŮ JEDOU K NÁM
5.   JEDOU K NÁM JEDOU K NÁM DUNÍ ZEM TENHLE RYTMUS ZNÁM
    JEDOU K NÁM JEDOU K NÁM JÍZDOU KRÁLŮ JEDOU K NÁM