Transponuj +1   Transponuj -1

    K D Y S I  P Ř E D  L E T Y  - ULRYCHOVCI CDUR  **1749
     C         G     C  
1.  +2 KDYSI PŘED LÉTY SI LIDI OBČAS ZAZPÍVALI, 
             G       C  
    KDYSI PŘED LÉTY BYL PRÝ NA TO KLID, 
    DNESKA JE TO JINAČÍ, CO BYCHOM SI NAMLOUVALI, 
   *^ ALE ŘÍKAT SI TO NESTAČÍ, POJĎTE VSTÁT A JÍT, 
    [:JÍT KRAJINOU A UČIT SE ZAS SLYŠET SLOVA 
    TĚCH STARÝCH PÍSNÍ, KTERÉ ČLOVĚK ZNAL, 
    ZPÍVAT A HRÁT A SEM-TAM SI I PAMATOVAT, 
    KDO JEN CHVÍLI STÁL, ŽE STOJÍ OPODÁL.:]