Transponuj +1   Transponuj -1 C99

  *2 Z V O N  ULRYCHOVCI  C99 DDUR **1748
      C          G            C   
1.   AŽ_ZAČNEŠ VNÍMAT ČAS A_PROHLÉDNEŠ HRU SVĚTEL CO_LŽOU 
    JAKO_DŘÍV ZAJDI SPOČÍTAT SI_HVĚZDY POŘÁD TU_JSOU 
    AŽ TVŮJ_SPÁNEK DŘÍVE KLIDNÝ JAKO_LEHKÉ PÍRKO ODNESE_SHON 
    AŽ TĚ_UNAVÍ PÍSNĚ_ZASTAV SE A POSLOUCHEJ_ZVON 
    C          G     C         F  
REF:  ZVONÍ TI STŮJ, NEČEKEJ, ZAČNI TÍM CO JE PROSTÉ A BLÍZKÉ 
        C           G            C  
    VYJDI DO POLÍ A CHVÍLI SEĎ A POSLOUCHEJ CO ZPÍVÁ TI ZVON 
    ZVONÍ TI STŮJ, ZAČNI TEĎ, NEČEKEJ AŽ STANE SE ZÁZRAK
    VYJDI DO POLÍ A CHVÍLI SEĎ A POSLOUCHEJ CO ZPÍVÁ TI ZVON 

2.   AŽ POZNÁŠ JAK JE KRÁSNÉ JENOM JÍT A ZASADIT STROM 
    KTERÝ JEDNOU VYROSTE A NESPÁLÍ HO MRÁZ ANI HROM 
    AŽ POZNÁŠ, ŽE JE V PROSTÉM DÍLE_VÍC NEŽ V BUBLINĚ_SLOV 
    BUĎ PEVNÝ JAKO ZVON A _SVOJE SRDCE PŘETAV SI V KOV REF