Transponuj +1   Transponuj -1 A26

   J A R O Š O V S K Ý  P I V O V A R - ARGEMA A26 **1732

   D    A   G     D      A    G    A   
1.  LÉTA TAM STÁL, STOJÍ TAM DÁL, PIVOVAR U CESTY, KAŽDÝ HO ZNAL
   D    A   G     D          A    G    D  
   LÉTA TAM STÁL, STÁT BUDE DÁL, TEN, KDO ZNÁ JAROŠOV, ZNÁ PIVOVAR

   G  A    D   HMI  G    A     D  
REF  BÍLÁ PĚNA, LÁHEV OROSENÁ, CHMELOVÝ NEKTAR JÁ ZNÁM, 
   G      A    D     HMI   G      A   D  
   JEN JSEM TO ZKUSIL A JEDNOU SE NAPIL, OD TĚCH DOB ŽÍZEŇ MÁM. 

2. BÍDA A HLAD, KOLEM ŠEL STRACH, KDYŽ BYLO PIVA DOST, MOHL SES SMÁT, 
   TŘISTA LET STÁL,STÁT BUDE DÁL, TEN,KDO ZNÁ JAROŠOV,ZNÁ PIVOVAR
   REF3X + JAROŠOVSKÝ PIVOVAR