Transponuj +1   Transponuj -1

    N E S E M  V Á M N O V I N Y   **1725
    G   C G  C G   D G   G    C G   C G   D G 
1.   NESEM VÁM NOVINY, POSLOUCHEJTE, Z BETLÉMSKÉ KRAJINY, POZOR DEJTE.
    G            D G            D  G  D G 
    SLYŠTE JE PILNĚ A NEOMYLNĚ,SLYŠTE JE PILNĚ A NEOMYLNĚ, ROZJÍMEJTE.

2.   SYNA PORODILA CISTA PANA, V JESLICKY VLOŽILA KRISTA PÁNA
    JEJ PŘEVINULA A ZAVINULA,JEJ PŘEVINULA A ZAVINULA,PLENČIČKAMA