Transponuj +1   Transponuj -1

    D E N P Ř E S L A V N Ý -                **1723
    DMI    C     DMI C  F DMI     C  DMI C F  
1.   DEN PŘESLAVNÝ JEST K NÁM PŘIŠEL,V NĚMŽ MÁ BÝTI KAŽDÝ VESEL 
    C F   C   DMI A7 DMI   GMI  A7 DMI  
    RADUJME SE, VESELME SE V TOMTO NOVÉM ROCE 

    DMI   C  DMI C F DMI     C DMI C F  
2.   NOVÉHO LÉTA VINŠUJEM, SYNA NEB DCERU DARUJEM
    C F  C  DMI A7 DMI GMI  A7 DMI  
    LÉTO MINE A POMINE, DOBRÉHO VÁM PŘEJEM

    DMI   C   DMI   C F DMI     C  DMI C F  
3.   ABYSME K VÁM ZA ROK PŘIŠLI A VÁS VE ZDRAVÍ ZAS NAŠLI
    C F  C  DMI A7 DMI   GMI  A7 DMI  
    LÉTO MINE A POMINE, VÁS VE ZDRAVÍ NAŠLI
4.=3.