Transponuj +1   Transponuj -1

    C H T Í C  A B Y  S P A L – ADAM MICHNA Z OTRADOVIC   **1722
PREDEHRA CELA SLOKA HODNĚ POMALU
    D   G A  HMI    A   D  G D A D 
1.   CHTÍC A- BY  SPAL TAK ZPÍVA-LA SYNÁČKOVI
    D   G A  HMI    A   D  G D A D 
    MAT –KA JEŽ  PO -NO –COVA-LA, MILÁČKOVI
    D   A  D A D HMI A  HMI A E A  
    SPI, NEBES  DÍTĚ MILOSTNÉ, PÁN JSI A BŮH,
    D   A  D A D HMI A  G D  A  D  
    PŘEJE  TI V LÁSCE CELÝ RÁJ, POZEMSKÝ LUH.

    D G A HMI  A   D  G D A D 
2.   MILÁČKU, SPI A ZMLKNĚTE ANDĚLOVÉ,
    D  G A HMI   A   D  G D A D 
    PŘED BOHEM SE MNOU KLEKNĚTE, NÁRODOVÉ
    D  A  D   A D HMI A HMI A E A  
    SESTOUPIL V PRAVDĚ BOŽÍ SYN NA NAŠI ZEM,
    D  A D A D HMI A  G D A D  
    PŘINESL SPÁSU,POKOJ SVŮJ NÁRODŮM VŠEM