Transponuj +1   Transponuj -1

       J S I  M Ů J  P Á N – DRACULA **1716
      D     G   D          G    D   
1.   JAK VZÁCNÝ DAR MI BYL DÁN, DAR PŘÍZNĚ TVÉ JSI MŮJ PÁN
    H7    EMI GMI    D          G  A  D 
    CO DÁM TI JÁ JEN ÚZKOST MÁM, MĚ SOUDIT SMÍŠ JSI MŮJ PÁN.

2.   JEN BLÍZKOST SVOU MI DÁL PŘEJ, PRÝ NEBYL RÁJ, JÁ ZNÁM JEJ 
    V TVÉM NÁRUČÍ SE SKVÍ TEN LÁN, TY VLÁDNEŠ JÍM, JSI MŮJ PÁN 
    D             D7MAJ D6 
REF:  STŮŇU Z TVÝCH VĚČNÝCH ODCHODŮ.
    D              EMI7 
    KAM ZAS ŠELS? KAM A Z JAKÝCH DŮVODŮ? 
    EMI7           CMAJ7 
    ODPUSŤ MÝM HROZNÝM PŘEDSTAVÁM 
    HMI            F#MI F7 
    PŘI KTERÝCH I DÝCHAT PŘESTÁVÁM
    B         CMI7  CMI7         B 
    POKAŽDÉ KDYŽ SE MI VRACÍŠ, PROCITÁM JSEM V BEZPEČÍ
    D          E      EMI7       A 
    POCHYBNOST I STESKY JSOU TY TAM, OČI TVÉ MĚ PŘESVĚDČÍ

3.   MÝM DNŮM JAK JDOU JSI DAL ŘÁD, ČÍM JSEM TI JÁ CHCI DÁL ZNÁT 
    MNOU NESPOUTÁN MNOU MILOVÁN,  BUĎ VŮLE TVÁ - JSI MŮJ PÁN.