Transponuj +1   Transponuj -1

    P A D Á  H V Ě Z D A  D O  T V Ý C H VLASŮ –D.JANDA**1713
    E        G#MI     A      F#MI   H 
1.   VEČER, DŘÍV NEŽ USNU, FOTKU TVOU POD POLŠTÁŘ POLOŽÍM
    POTOM LAMPU ZHASNU V OKNĚ TVŮJ OBLIČEJ UVIDÍM

2.   CHVÁTEJ KE MNĚ DO SNŮ PROJDEM SE PŮLNOČNÍ OBLOHOU
    MĚSÍC OČI ZAVŘEL A SVĚT NÁŠ LEŽÍ NÁM U NOHOU
    E   G#        F#MI  E   G#       A 
REF:  PADÁ HVĚZDA DO TVÝCH VLASŮ,ZE RTŮ SLÍBÁM HVĚZDNÝ PRACH
    F#MI    F#MI      H 
    S MLÉČNOU DRÁHOU KOLEM PASU
       A       H        E, G#MI, F#MI, H
    JDEM TMOU CO MÁŠ JAK ZNÁMKU NA ŘASÁCH

3.   CHVÁTEJ KE MNĚ DO SNŮ CESTU ZNÁŠ OKNO MÁM DOKOŘÁN (RYCHLE VEJDI)
    NOC MÁ ČERNÝ KONĚ S DVOJSPŘEŽÍM NEMÁ JET NIKDO SÁM REF: