Transponuj +1   Transponuj -1

    K A Y A N D R A - SPIRITUÁL KVINTET  **1702
    A             D      A  
1.   TAM V PŘÍSTAVU NA HALDĚ, V RYBÁŘSKEJCH SÍTÍCH 
    A          G    E  
    VEČER CO VEČER VŽDY STAŘIČKEJ BEN 
       A  
    HLEDÍ DO DÁLKY K OSTROVŮM, KDE MAJÁK SVÍTÍ, 
            G      A  
    POSLOUCHÁ MOŘE A SNÍ KRÁSNEJ SEN. 
REF:  TOU STAROU LODÍ ZAS PLOUT DO KAYANDRY, LÁTAT PLACHTY A POPÍJET RUM, 
    POTOM HOUPAT SE V KOŠI A S NÁKLADEM AMBRY 
    Z DÁLKY UŽ VYHLÍŽET SVŮJ RODNEJ DŮM. 
2. V SOUSEDNÍ VSI MÍVAL ZAMLADA MILOU, OČI JAK UHEL A VLASY JAK LEN, 
    JEJÍ TÁTA MĚL STATEK A LÁN LESŮ S PILOU, PRO NĚJ BYL JEN CHUDEJ NÁMOŘNÍK BEN
  .  REF: 
3.   JEDNOU KDYŽ DOMŮ SE Z MOŘE ZAS VRÁTIL,V KABÁTĚ PRSTÝNEK PRO MILOU ANN
    SLYŠEL ZVONY JAK HLÁSÍ, ŽE SVÝ ŠTĚSTÍ ZTRATIL, 
    NAŠEL SE ŽENICH, CO VÍC MĚL NEŽ BEN. REF: 
 
4.   STŘÍBRNEJ PRSTÝNEK NA SLUNCI SVÍTÍ, VÍCKRÁT HO NIKOMU NENABÍD BEN
    TEĎ TU SEDÍ A SLANEJ DÉŠŤ PŘÍBOJE CÍTÍ,POSLOUCHÁ MOŘE A SNÍ KRÁSNEJ SEN
    REF: