Transponuj +1   Transponuj -1

     S T A R É  S T R U N Y – POUPATA **1686
    EMI  
1.   KDYŽ NĚKDY VOLNOU CHVÍLI MÁM, 
    C          H7  
    VEZMU SI KYTARU, NA NÍŽ JSEM ČASTO HRÁL, 
    AMI         EMI  
    JAK KDYSI U OHŇŮ SI PÍSEŇ ZABRNKÁM, 
        C         D  H7  
    AKORDŮ PÁR, CO DŘÍV JSEM ZNAL. 
 
2.   KRÁSU ZVUKU ODNES' ČAS A STRUNY ZTRATILY SVŮJ OSLNIVÝ LESK, 
    POKRYL JE PRACH A JAK BY PŘEŠEL PO NICH MRÁZ, 
          C       D     HMI     AMIHMI C D  
    TEĎ JEJICH TÓN ZNÍ JAKO STESK, JAKO UPLAKANEJ STESK. 

                G  
REF:  PROČ KRÁSA TÓNŮ JE TAK NESTÁLÁ, 
    AMI        D  
    PROČ MIZÍ ZVUK JAK PŘED SLUNCEM NOC, 
    EMI     D     C  
    PROČ DNES UŽ PÍSEŇ BÝVALÁ 
    AMI           D  C  D  
    NEMÁ TU ZVLÁŠTNÍ SILNOU MOC, PTÁM SE, 
    G  
    PROČ KRÁSA TÓNŮ JE TAK NESTÁLÁ, 
    AMI          D  
    PROČ IHNED ROZLETÍ SE NA VŠECHNY STRANY, 
    EMI    D     C  
    A PROČ TA PÍSEŇ TOULAVÁ 
       AMI    D      HMI     EMI  
    UŽ MI NEZNÍ JAKO DŘÍV - ZA TO MŮŽOU STARÝ STRUNY. 

3.   KDYŽ VZPOMENU, JAK ZNĚLY DŘÍV 
    STRUNY, CO TŘPYTILY SE ZÁŘÍ SLUNEČNOU, 
    JAK DÁVNO S LEHKOSTÍ TĚCH BÍLÝCH KOŇSKÝCH HŘÍV 
    ZPÍVALY TU PÍSEŇ SPOLEČNOU.  4.=2. REF: PROČ KRÁSA TÓNŮ ... 
    C     D      EMI    
    ZA TO SNAD MŮŽOU STARÝ STRUNY, 3X