Transponuj +1   Transponuj -1

    K D Y B Y S E V  K O M N A T Á C H  SVĚRÁK,UHLÍŘ **1675

    C         GMI        F           C 
1.   K ŽIVOTU NA ZÁMKU MÁM JEDNU POZNÁMKU JE TU NEVESELO, JE TU TRUCHLIVO 
 V OSTATNÍCH KRÁLOVSTVÍCH,NEZNÍ TAK MÁLO SMÍCH,NENÍ NEVESELO,NENÍ TRUCHLIVO
 
    C7     F          C  
REF:  KDYBY SE V KOMNATÁCH BĚHOUN JAK HROM NATÁH 
        DMI   G   C  
    A NA NĚM AKROBATI ZAČALI KEJKLOVATI 
    C7    F        C  
    KDYBY NÁM V PALÁCI PIŠTĚLI DUDÁCI 
         DMI     G     C  
    TO BY SE KRÁSNĚ ŽILO, TO BY BYL RÁJ 
 
2.   KDE NENÍ MUZIKA, TAM DUŠE NAŘÍKÁ TAM JE NEVESELO, TAM JE TRUCHLIVO 
    CHTĚLA BYCH DVŮR PESTRÝ, KDE ZNĚJÍ ORCHESTRY 
    KDE NENÍ NEVESELO, ŽÁDNÉ TRUCHLIVO REF: