Transponuj +1   Transponuj -1 B04

    C O  N A  T O M  J E  T A K  Z L É H O – BASIKOVÁ B4 **1669 

    D  G  D D9 D  G D   G   G6 G   D A  
 1.   MÍT RÁD BLIŽNÍHO SVÉHO,  CO NA TOM JE TAK ZLÉHO? 
        D A      D  A     F#MI7   HMI  
    AVŠAK JÁ  JSEM V ROZPACÍCH.   TĚLEM SVÝM JEJ HŘÁT 
      F#MI7  HMI     G D  EMI D  A A4 A 
    NEBO MÁM MU TVÁŘ  JEN VZÁCNOU  MASTÍ  TŘÍT? 

2.   HŘÍCH JAK STÍN MĚ DOPROVÁZEL BEZ CITŮ, BEZ EXTÁZE. 
    JE TEN TAM. DNES VYČÍTÁM SI TY SPOUSTY MUŽŮ  G      D 
    Z DÁVNÝCH DNŮ,  ZDA SOUDÍ MĚ, SE PTÁM?   NA TO  SE PTÁM

    G         F#7         HMI 
REF:  NEVÍM, JAK S NÍM HNOUT, PRŮCHOD CITŮM DÁM. 
           G           D 
    JE TO MUŽ, NE BŮH!  JAKO LED CHCI TÁT. 
         C   G     D   G    D   EMI A  
    NA VĚKY VĚKŮV BÝT POUZE S NÍM! PROČ SE TOUHY VZDÁT? 

3.   ZNÁM DOST MUŽŮ, JEJICH VÁŠNÍ. V ČEM JE VŠAK TENHLE ZVLÁŠTNÍ? 
    PŘÍČINOU JE VLASTNĚ ON,ŽE UŽ NEJSEM HŘÍŠNOU, 
    TEDY TOU, CO DŘÍV,A K PLÁČI MÍVÁM SKLON, MÁM K PLÁČI SKLON. REF:
 
4.   VÍM, VŠAK, KDYBY ZNENADÁNÍ ZAPOMNĚL, CO MU BRÁNÍ, 
    A NA MNE SÁH', MĚ UCHOPIL, PAK ZŘEL BY TVÁŘ
    MOU V ROZPACÍCH. JEN POUHÝ SEN BY ZBYL, (JEN SEN BY ZBYL 2X).