Transponuj +1   Transponuj -1

    W H I S K Y , T O J E M O J E  G U S T O - LIMONÁDOVÝ JOE **1664
    C         G C               G  
REF:  WHISKY, TO JE MOJE GUSTO, BEZ WHISKY MÁM V SRDCI PUSTO, 
    DMI     G     C   AMI   DMI  G  
    KDYBY JI MŮJ TÁTA PIL, BYL BY TU BYL MNOHEM DÝL, 
    C            G C            F  
    KDYŽ SE VE SKLE LESKNE WHISKY, TAK MÁ BARMAN DOBRÝ ZISKY, 
           FMI       C   AMI   C   AMI  
    ŽIVOT SE DÁ ZKRÁTKA ŽÍT, JEN KDYŽ JE CO, JEN KDYŽ JE CO, 
       C  G   C  
    JEN KDYŽ JE CO PÍT. 
 
    CMI         FMI6    G 
1.   TU LÁHEV BACULATOU, TU PESTROU VINĚTU, 
    FMI6    G      CMI  G  
    TU WHISKY TEMNĚ ZLATOU PIJE I MANITOU, 
    CMI           FMI  
    KDO CHCE SE STÁTI MUŽEM, TEN WHISKY PIJE RÁD, 
    G     G       G7       C  
     A PROTO VŠICHNI MŮŽEM SPOLEČNĚ ZAZPÍVAT:  REF: