Transponuj +1   Transponuj -1 D92=

    Z I M N Í  K R Á L O V S T V Í  PŘENOSILOVÁ **1657

    C         G           AMI 
1.   ZRCADLO TMY PADÁ, SMUTNÝ ŠÍP JENŽ HLEDÁ CÍL
    C            G           AMI 
    STŘEPY SNÍH A NE SMÍCH, JE SLYŠET PLÁČ LESNÍCH VÍL
        F              B       G 
    KROUŽÍ DÁL VZDUCHEM DIVNÝ MRÁZ,ÚRODNOU ZEMI VIDÍ V NÁS
        C    DMI C G7 
    ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ

2.   MOJE OČI VIDÍ, ZMRZLÁ SRDCE LIDÍ, STÍN
    TOUHU PTÁT SE KDO VÍ, PROČ MÁ ČAS LEDOVÝ KLÍN
    DÁL A DÁL VŠECHNO POKRÝVÁ, DÁVNÁ BÁJ ZNOVU OŽÍVÁ, ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ

        C  AMI EMI DMI         C     G       C G7 
REF:  CESTOU ÚNAVNOU,JÍT A VRÁTIT MÁJ,MLUVIT S KRÁLOVNOU,ŘEKNI KDE JE KÁJ
  ZLOMIT PÍSNIČKOU SNĚHOVÝ TEN KRAJ,JSEM TOU HOLČIČKOU,NEVÍM KDE JE JE KÁJ

3.    INSTR + POTOM RECITACE: ZLATO KONCE NEMÁ,NAŠE ŘEČ JE NĚMÁ TVÁŘ
     INSTR +         PRAVDA JE NEJVĚTŠÍ LHÁŘ
   KROUŽÍ DÁL VZDUCHEM DIVNÝ MRÁZ,ÚRODNOU ZEMI VIDÍ V NÁS ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ

4.   DEN JE HROZNĚ DLOUHÝ, ŽIVOT JE JEN POUHÝ MŽIK
    NĚKOMU TO STAČÍ, JÁ MILUJU PTAČÍ KŘIK
    DOUFÁM DÁL, TEN ZPĚV ZAZNÍ Z BRAN,DOKOŘÁN TEHDY SLOŽÍ ZBRAŇ
    ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ REF: