Transponuj +1   Transponuj -1 D44=

    M O S T P R E S M I N U L O S T     Lucie Bílá **1637
    C    EMI C    D        EMI 
1.   NEBER MI SEN, VÍŠ MŮJ SEN O PROBDĚLÝCH NOCÍCH,
   EMI    C  D          G 
   NEBER MI SEN A VRAŤ MI ZPÁTKY TEN POCIT,
     AMI    EMI   F#MI       H7 
   ŽE NEJSEM OSAMĚLÁ V TOBĚ SE ZTRÁCÍM CELÁ.

    EMI HMI    C      G  EMIHMI      C     H7 
REF:   LHÁT MUSÍM TI LHÁT PŘÍTELI MŮJ, JÁ SVŮJ OSUD ZNÁM MĚ NELITUJ.
    EMI            D     AMI        E 
   KDYŽ PRAVDA JE HORŠÍ NEŽ LEŽ, PAK UŽ JEN SNŮM VĚŘIT CHCEŠ,
        C          G  H7    EMI 
   KDYŽ VSTOUPÍŠ NA POSLEDNÍ MOST PŘES MINULOST.

2.   ZBYL MI JEN SEN, VÍŠ MŮJ SEN O PROBDĚLÝCH NOCÍCH
   ZBYL MI JEN SEN ASPOŇ VE SNU ZAŽÍT TEN POCIT,
   ŽE NEJSEM OSAMĚLÁ V TOBĚ SE ZTRÁCÍM CELÁ.

REF:  LHÁT MUSÍM TI LHÁT PŘÍTELI MŮJ, JÁ SVŮJ OSUD ZNÁM MĚ NELITUJ.
    [:PROČ NESMÍM PROČ NESMÍM SE PTÁT JEŠTĚ STOUPÁM NEBO UŽ JE TO PÁD
    PROČ ČEKÁ MĚ PODIVNÝ MOST PŘES MINULOST:]