Transponuj +1   Transponuj -1 B72

    S T Í N  K A T E D R Á L  SVOBODA-FIŠER B72 **1634
    D  G     D         C  G A 
1.   STÍN KATEDRÁL, PŮL NEBE S BŮHVÍ ČÍM JÉ JÉ
    D  G    D     E   A 
    SVŮJ IDEÁL, SEN, CO SI DÁVÁM ZDÁT
2.   Z ÚSMĚVŮ ŠÁL, DŮM NEBO BÁSNÍ RÝM, JÉ JÉ
    JÉ, CO TI DÁL, MÁM, ŘEKNI DÁRKEM DÁT
    F     G      C     G 
REF:  PŘEJ SI CO CHCEŠ, ZLATÝ DŮL NEBO VĚŽ
        F      G     C 
    SLADKOU SŮL, SMUTNÝ RÁJ, SUCHÝ DÉŠŤ
    F     G       C     G 
    BER, TADY MÁŠ, MOŘSKOU PLÁŇ, NEBO PLÁŽ
        F      G      A  EMI A 
    HUDBU SFÉR, JENOM BER, SE MNOU TÉŽ, JÉ, JÉ

3.   MŮJ IDEÁL, VÍŠ, TO CO JÁ MÁM RÁD, JÉ, JÉ
    STÍN KATEDRÁL, SEN, CO SI K RÁNU DÁVÁM ZDÁT 4. A-AAA ... REF.
5.=3.  MŮJ IDEÁL   ...      DÁVÁM ZDÁT
    TEN, CO SE NÁM BUDE ZDÁT TEN, CO SE NÁM BUDE ZDÁT