Transponuj +1   Transponuj -1 B65

    *2        R Ů Ž E  [Cdur] - NEZMAŘI  B65  **1628
        D         A     G    A   D 
1.   Z PROŠLÝCH BRAN MÁM ZTVRDLOU KŮŽI, Z POKÁNÍ MÁM ZTICHLÝ HLAS
         USÍNÁM,  NA PRSOU RŮŽI, KRÁČÍM TAM, KAM PŘÍTEL ČAS
        F#MI       HMI   G     A 
    V MYŠLENKÁCH SE POTKAL S PÝCHOU A ÚCTU OBCHÁZEL
       D       A        G    A     D 
    POZNÁNÍ DEN ZE DNE VZRŮSTEJ, VARUJ NÁS VŠECH PŘÍŠTÍCH ZEL.

2.   Z PÍSNÍ ZNÁM, ŽE LIDÉ SELŽOU, V OČÍCH STRACHA PŘÍKOŘÍ
    ZABÍJÍ SVÉ VLASTNÍ STÍNY, V TOUZE MÍT JDOU POKOŘIT
    LHOSTEJNÍ JSOU K TRNŮM ZVŮLE, KDYŽ LÁSKU POTŘÍSNÍ
    POSELSTVÍM BÝT ČISTÝM ŠTÍTEM, MODLITBOU, JAK PŘEŽÍT S NÍM

3.   KAŽDÝ Z NÁS SE Z BÍDY SCHOULÍ K VÝMLUVÁM A ÚSTUPKŮM
    POSKLÁDÁ SI VŮLI Z BOULÍ, SLADÍ STYL A FALEŠ STRUN
    [:KAŽDÝ Z NÁS UŽ CÍTIL LÍTOST A SÍLU SMÍŘENÍ
    HLEDAT RÁJ JE LIDSKÝ ÚDĚL, VÍRA V NĚJ NÁS NEZMĚNÍ:]