Transponuj +1   Transponuj -1 D90=

    Z A F Ú K A N É - FLERET  **1626

    DMI     DMI/E  DMI   DMI/E DMI  F     C    DMI 
1.   VIETOR SNĚH ZANESL Z HOR DO POLÍ, JÁ JDU PŘES KOPCE PŘES ÚDOLÍ
    F     C       F  B    F      A  DMI 
    IDU K TVEJ DĚDINĚ ZATŮLANEJ  CESTIČKY SNĚHEM JSOU ZAFUKANÉ

    DMI  F  C   F B     F     GMI  A 
REF:  ZAFŮKANÉ, ZAFŮKANÉ, KOLEM MŇA VŠECHNO JE ZAFŮKANÉ
    DMI  F  C   F B     GMI    A7   DMI 
    ZAFŮKANÉ, ZAFŮKANÉ, KOLEM NÁS VŠECHNO JE ZAFŮKANÉ


2.   UŽ VAŠU CHALUPU Z DÁLKY VIDÍM, SRDCE SE OZVALO, HNED HO SLYŠÍM
    SNAD JENOM PÁR KROKŮ MI ZOSTÁVÁ A BUDU U TVÉHO OKÉNKA STÁT

REF:  ZAFŮKANÉ, ZAFŮKANÉ, OKÉNKO K TOBĚ JE ZAFŮKANÉ 2X

3.   OD TVÉHO OKNA SA SMUTNÝ VRACÁM,V ZÁVĚJÍCH ZPÁTKY DOM CESTU HLEDÁM
    SPADL SNĚH NA SRDCE ZATŮLANÉ, AJ NA MÉ STOPY, JSOU ZAFŮKANÉ


REF:  ZAFŮKANÉ, ZAFŮKANÉ, MÉ STOPY K TOBĚ JSOU ZAFŮKANÉ 2X