Transponuj +1   Transponuj -1

    R U D Ý P Á V             **1624

    AMI     C         EMI D EDUR 
1.   RUDÝ PAPRSEK SLUNCE V OČÍCH TI PLÁL,
    TEMNÁ PŘIJDE NOC, MOŽNÁ, ŽE BUDE ZLÁ,
    AMI       G  AMI        G 
    MRTVÝCH MOSKYTŮ SÍŤ, ZLÝ SEN, KTERÝ SE ZDÁL,
    AMI       G      F# E G A  AMI G AMI 
    HVĚZDA DO TRÁVY ZAPADLA OSLEPLÁ DOJETÍM, DOJETÍM.

        DMI      F         AMI F A 
2.   PROTOŽE KRÁSNÝ OKAMŽIK VŽDYCKY KRÁSNÝM SE ZDÁ,
        ZÍTRA JINÝ DEN NOCI SE OPĚT ZDÁ,
    DMI       C  DMI       C 
    Z OČÍ JEŽ RANIL ŠÍP, SLUNCE KDYŽ ZAPADÁ,
    DMI       C         H  H D E  EMI D EMI 
    BUDOU MI SVÍTIT DVĚ SLUNCE ROZKVETLÁ, DO NOCÍ, TÍŽIVÝCH.

    AMI       C       EMI D EMI 
3.   JÁ VÍM SLUNCE, ŽE NIKDY NEZAPADÁŠ,
    MIZÍŠ Z OBLOHY V OČÍCH NÁM ZHASÍNÁŠ,
    PYŠNÉ JAK RUDÝ PÁV, VĚJÍŘ SVŮJ ZAVÍŘÁŠ,
    POTOM ODCHÁZÍŠ DO NAŠICH OČÍ SPÁT. JSI JAK PÁV. RUDÝ PÁV.
    DMI 
4.   PRVNÍ PAPRSEK SLUNCE V OČÍCH TI PLÁL,
    TEMNÁ PRCHLA NOC, PRO NÁS NEBYLA ZLÁ
    V RANNÍM ÚSVITU ZNÍ PTAČÍ ZPĚV V OZVĚNÁCH,
    SLUNCE VYCHÁZÍ, TY OČI ZAVÍRÁŠ. DOJETÍM USÍNÁŠ. OBJETÍM ...