Transponuj +1   Transponuj -1

    B O S Á  B O S A N O V A   PRAŽCE  **1615

    C       C/G      F               C 
1.   JEN STŘEVÍČKY MÍT A KORÁLE MÁMY, PRÝ BOSOU HOLKU NEPUSTÍ TAM
    KONÍČKA STÁT U ZADNÍ BRÁNY, JEN CHVÍLI NEŽ SE NAZPÁTEK DÁM

    C    AMI     DMI7      G 
REF:  TO SE JÍ ZDÁVÁ, KDYŽ KRÁČÍ PŘES CELÝ SÁL
    C   AMI    B  F G       C 
    KAPELA HRÁVÁ, TU PÍSEŇ, CO RÁD MÁ NÁŠ KRÁL

2.   SNADNO SE DÁ SPLNIT MÝ PŘÁNÍ, KDYŽ KAMÍNKY JAK PRÁZDNÁ SLOVA
    NEBUDOU DŘÍT A NEBUDOU PÁLIT, KDE CHODÍ BOSÁ BOSANOVA.  REF 2X