Transponuj +1   Transponuj -1 D69=

    S E D M I K R Á S K A   BRONT.  DMI        **1599

     HMI 
1.   V ŘECE PLAVOU BÍLÝ LÍSTKY, SEDMIKRÁSKY NĚKDO BLÍZKÝ
      EMI            HMI      F#    HMI 
    DRUHÉMU SE PTAL, ZDA NA NĚJ MYSLÍ, VZPOMÍNÁ, MÁ-NEMÁ RÁD.

2.   SMUTNĚ PLAVOU KVĚTY VODOU, ROZUM PLÁČE NAD NÁHODOU,
    NEMÁ, NEMÁ, ŘEKO NĚMÁ, POSPÍCHEJ, AŤ NEBOLÍ TO TAK.

    H7                  EMI 
REF: CHVÍLI SI MYSLÍŠ, ŽE SVĚT ZTRATIL TVAR, PROSTOR SE ZÚŽIL NA MÁ DÁTI-DAL,
      A                   D       F# 
    JAK MOKRÁ SIRKA PŘIPADÁŠ SI ZBYTEČNÁ, JAK ZAPÁLENÝ TRSY TRAV.

3.   USCHLA KYTKA NA KAMENECH, VEZMI JI A V KNÍŽCE NECH JI,
    PRO VZPOMÍNKU U BÁSNIČEK, ZE KTERÝCH TI PO VEČERECH ČET. REF: 4.=1.