Transponuj +1   Transponuj -1 D15=

    D Á V N O  S E  Z N Á M E  J.M.CANO, TŮMOVÁ NEZMAŘI 170 **1598
    AMI   AMI4  AMI  EMI  AMI     AMI4  AMI   EMI 
1.   DÁVNO SE ZNÁME - DÁVNO VÍME, ČÍM JSME SI BLÍŽ A ČÍM JSME DÁL
    C    G    G7  C   F        E 
    DÁVNO SE VE DVOU POKOUŠÍME, ČÍST CO ČAS NEDOPSAL

2.   VÍŠ TROCHU VÍC NEŽ NÁHLÝ ZNÁMÝ, ZNÁŠ MOJI KŮŽI, TEP I HLAS
    HÁDÁME, KDO Z NÁS VÍC SE BRÁNÍ ODLOŽIT CIT NA ROZKAZ

    E E+9 E E6 E7  GDIM     E  
REF:  NÁHODÁM MLČKY PŘEDKLÁDÁM NAHÉ OTÁZKY TVÝCH DOTEKŮ
    C    DMI EMI F   G      C   E 
    KDYŽ ZTRÁCÍ- ME SÍLY A LÁSKA V TÉ CHVÍLI MÁ PŘÍCHUŤ ÚTĚKŮ

3.   PTÁME SE TMY - UŽ ZNÁME RÁNA, STESK ČERNOBÍLÝCH LOUČENÍ
    SPÁNEK SE VZDAL - NOC JE NEDOSPÁNA, ZBÝVÁ POKUŠENÍ

REF:  TRÁPENÍ TIŠE KRESLÍM SLOVA, KDYŽ SAMOTA TVÉ OČI MÁ
    A NADBÍHÁM ČASU, JAK VÍTR TVÝM VLASŮM, JAK TOUHA TVÁ I MÁ
                              E      AMI 
4.   MÁLO SE ZNÁME, MÁLO VÍME ...  ČÍST CO ČAS NEDOPSAL,ČÍST CO NEDOPSAL