Transponuj +1   Transponuj -1

    C T I H O D N Í  MARIAN, VONDROVIČ KLÍČ 2/16 **1594
    AMI   G          AMI 
1.   CTIHODNÍ JDOU, MAJÍ SVÁTEČNÍ PROCESÍ,
    PĚKNĚ RŮŽOVÍ JSOU, SVĚDOMÍ JEST JIM HROU

2.   ZÁVIST A ZÁŠŤ K PASU DO MĚŠCE POVĚSÍ
    MAJÍ BARET A PLÁŠŤ A TO CENÍ SE ZVLÁŠŤ
        DMI           C 
REF:  ALMUŽNU DÁT, ZVEDAT CHVOST JAKO PÁV
               E               A 
    A KDYŽ SIS NAKRAD TAK SLAV, BEŽ SE HADRÁKŮM KLIDNĚ SMÁT
 (MALÉ) ÚSMĚVY HRÁT, A TY COS NÁHODOU CHCÍP         AMI
    BUĎ ZDRÁV, JE DOBRO JEN VTIP, STARÝ SATAN VÍ, ŽE JE MLÁD

3.   FARIZEJ PÁN DAVU RÁD RADY UDÍLÍ
    CHCE BÝT PROROKEM ZVÁN, MÁ UŽ BÁJEČNÝ PLÁN
    KDO NEDÁ SE SVÉST, POJDE S BÁSNÍKY ZA CHVÍLI
    BUDE PRO SVĚT TO ČEST, KDEKDO DOJAT TÍM JEST REF: ... MALÉ ÚSMĚVY
4.=1.  2X CTIHODNÍ ...