Transponuj +1   Transponuj -1

    B Ě D A  P O R A Ž E N Ý M  MARIANOVI - KLÍČ  **1593
     AMI    DMI  AMI  DMI   AMI  G   AMI 
FLÉTNA  A H C E A F A E D E D C A C H A G A
    C      EMI      F     G 
1.   BĚŽÍ KRAJEM DLOUHÁ CESTA, DO SVATÉHO MĚSTA TĚ ZAVEDE
    PODÉL CESTY KŘÍŽE S TĚLY, S TĚLY TĚCH CO NEUSPĚLI
    F AMI  G  C G F G C 
REF:  VAE VICTIS AMEN AMEN

2.   TISÍCE SE ZVEDLI K PRÁVU, NEMĚLI NIC A SLÁVU SI DOBYLI
    PONÍŽENÝ ZVEDÁ HLAVU VEDEN VÍROU VLASTNÍ SÍLY  REF:

3.   PLAMEN VZPOURY LETÍ STÁTEM, OTROCI POUŤ VOLNOU SI ZVOLILI
    OTROKÁŘ VŠAK PLATÍ ZLATEM, ŘÍMSKÁ VOJSKA VALEM SÍLÍ REF:

4.   MARNÉ BYLO ODHODLÁNÍ, JISKRA ŽITÍ   SKLÁNÍ SE SE PŘED SILOU
    UMÍRALI ZA SVÍTÁNÍ, POD NOHAMA CESTU BÍLOU  REF:  5.=1.