Transponuj +1   Transponuj -1

    J D O U  P O  M N Ě  J D O U  NOHAVICA  **1592

          C     F    C      EMI    F     G 
1.   BÝVAL JSEM CHUDÝ JAK KOSTELNÍ MYŠ,NA PŮDĚ PŮDY JSEM MÍVAL SVOU SKRÝŠ
    F      C   G      AMI F     C    F     C 
    [PAK JEDNOU V LÉTĚ,ŘEK JSEM SI BAŤ,SVĚT FACKUJE TĚ A TAK MU TO VRAŤ]

2.   KDYŽ MI DÁT NECHCEŠ,JÁ VEZMU SI SÁM,ZÁMEK JDE LEHCE A ADRESU MÁM
    [ZLATO JAK ZLATO,DOLAR ČI FRANK,TAK JSEM ŠEL NA TO DO NATIONAL BANK]

REF:  JDOU PO MNĚ JDOU, JDOU, JDOU, NA KAŽDÝM ROHU MAJÍ FOTKU MOU
   [KDYBY MĚ CHYTLI,JO BYL BY RYK,TMA JAKO V PYTLI JE V CELÁCH SING SING]
                                    JO-JO
3.   VE STÁTĚ IOVA BYL OD POLDŮ KLID, CHUDIČKÁ VDOVA MI NABÍDLA BYT
    [BYLA TO KRÁSKA,JÁ MĚL PENÍZE, TAK ZAČLA LÁSKA JAK Z TELEVIZE]

4.   VŠAK PŮL ROKU NA TO ŘEKLA MI DOST, TOBĚ DOŠLO ZLATO, MĚ TRPĚLIVOST
    [SBAL SVÝCH PÁR ŠVESTEK A BĚŽ SI KAM CHCEŠ
    A TAK JSEM NA CESTĚ A CHUDÝ JAK VEŠ]    REF:

5.   TEĎ VE STÁTĚ UTAH ŽIJU SPOKOJEN, PÍPU JSEM UTÁH A STRANÍM SE ŽEN
    KLADOU MI PASTI A DO PASTÍ ŠPEK,JÁ NA NĚ MASTÍM JEN AŤ MAJÍ VZTEK

REF:  JDOU PO MNĚ JDOU, JDOU, JDOU, NA NOČNÍCH STOLCÍCH MAJÍ FOTKU MOU
    KDYBY MĚ KLOFLY,JO BYL BY RYK, 'ŽÍT POD PANTOFLÍ JE HŮŘ NEŽ SING SING