Transponuj +1   Transponuj -1

    P O S L E D N Í  Č L U N  O D P L O U V Á  ASONANCE 1/12 **1581
    G       HMI  EMI    C       G 
1.   ŠLA JSEM ÚZKOU PĚŠINKOU, POSLEDNÍ ČLUN ODPLOUVÁ
        C      EMI     G  D   G 
    K POBŘEŽÍ, VEČERNÍ TMOU, CESTU ZNÁM, JENOM JÁ

2.   A MŮJ MILÝ UŽ TAM STÁL, POSLEDNÍ ...
    DO DLANÍ SVOU TVÁŘ MI DAL, CESTU ...

3.   NECH MĚ LÁSKO ODEJÍT,   ... MUSÍM PRÁCI NĚKDE VZÍT, ...

4.   NA NEJVĚTŠÍ LOĎ CO ZNÁM,  ... V PŘÍSTAVU SE NAJMOUT DÁM, ...

5.   AŽ SE VRÁTÍM ZA PÁR DNÍ,  ... BUDE NÁŠ DEN SVATEBNÍ, ...

6.   KDY SE VRÁTÍ MILÝ ZPĚT,  ... CHODILA JSEM VYHLÍŽET, ...

7.   ACH MŮJ BOŽE, PAK TEN DEN, ... HROZNÁ ZPRÁVA PŘIŠLA SEM, ...

8.   TROJSTĚŽNÍK, KDE MILÝ BYL, ... ZA BOUŘE SE POTOPIL, ... 9.=1.