Transponuj +1   Transponuj -1

    N O V É  S K O T S K O ASONANCE 3/14 LAŠTOVIČKA **1580
    DMI  F          C 
1.   SLUNCE K ZÁPADU TVÁŘ SVOJI NAKLÁNÍ,
       DMI         C  DMI 
    VE VĚTVÍCH I PTÁCI TEĎ PŮJDOU SPÁT
        F      C 
    VŠECHNY ZVONY NA KOPCÍCH TEĎ ZVONÍ KLEKÁNÍ
        DMI     B       AMI DMI 
    JENOM 'NÁM NADEŠLA CHVÍLE NA CESTU SE DÁT
        F             C  G   C 
REF:  TAK JEN DÁL, KDE NOVÉ SKOTSKO SVŮJ BŘEH PROSTÍRÁ
        DMI      C  DMI 
    KDE SE SKÁLY DO MRAKŮ ZVEDAJÍ
        F     C 
    TAM ZA MOŘEM NOVÁ ZEM, NOVÝ ŽIVOT OTVÍRÁ
     DMI     B      AMI DMI 
    A PRO VYHNANCE JE POSLEDNÍ NADĚJÍ

2.   OPUSTIL JSEM SVŮJ DŮM I SVOU RODNOU ZEM
    SBOHEM PŘÁTELŮM JSEM MUSEL DÁT
    OTCE SVÉHO, I MATKU, JSEM DOMA ZANECHAL
    I SVOJI NĚŽNOU DÍVKU, CO JSEM MĚL TOLIK RÁD REF:

3.   JÁ MĚL JSEM DVA BRATRY, UŽ NAŠLI SVŮJ KLID
    NA PRSOU TEĎ RUCE MAJÍ ZKŘÍŽENÉ
    TAK JSEM ZŮSTAL JEN JÁ, UBOHÝ NÁMOŘNÍK
    A NIKDO NENÍ, KDO BY VZPOMNĚL JMÉNO MÉ  REF:

4.   ZASE BUBNY UŽ ZNÍ, DALŠÍ DEN ZAČÍNÁ
    NÁMOŘNÍKY NIC DOBRÉHO NEČEKÁ
    JENOM DÁL, JEN DÁL, PO VLNÁCH ŠEDIVÝCH
    VŽDYŤ UŽ SVÍTAT ZAČÍNÁ A CESTA JE DALEKÁ REF: