Transponuj +1   Transponuj -1

    N A  R O Z K A Z  K R Á L E T:JAN LAŠTOVIČKA ASONANCE3/12 **1579
    DMI         F    C     B        F   C 
1.   MÁM SE BÍT NA ROZKAZ KRÁ-A-A-LE, ŽIVOT SVŮJ MÁM ZA NĚJ DÁ-A-A-ÁT
       DMI     F    C      B 
    A ŽÍT V NEJISTOTĚ STÁ-A-A-LÉ, V ŘADÁCH VOJSKA PEVNĚ STÁT
         F         C    B     F    C 
    V ŘADÁCH ANGLICKÉ ARMÁ-A-A-DY, MÁM SI NA VOJÁKA HRÁ-A-A-ÁT
        DMI    F    C    B      DMI 
    V TÉHLE NESMYSLNÉ VÁ-A-ÁLCE, JEDNÍM Z HRDINŮ SE STÁT

2.   SKOTSKÉ KOPCE JSOU MOU LÁSKOU, MÝM JEDINÝM KRÁLOVSTVÍM
    PROČ TI MUSÍM SBOHEM DÁVAT, PROČ TO VŠECHNO OPOUŠTÍM
    MÁM-LI BOJOVAT ZA LÁSKU, ZA SVÉ DĚTI A SVŮJ DŮM
    PAK I ŽIVOT SVŮJ DÁM V SÁZKU, NE VŠAK ZA ANGLICKÝ TRŮN

3.   Z DÁLKY RACHOT BUBNŮ SÍLÍ, NAŠE LOUČENÍ JE BLÍŽ
    I KDYŽ ŘÍKÁM, ŽE SE VRÁTÍM, NEVRÁTÍM SE, TY TO VÍŠ
    V POLI STOJÍ ŘADA KŘÍŽŮ, I TEN SVŮJ TAM VIDÍM STÁT
    ZE TVÝCH OČÍ SLZY STÍRÁM, NEPLAČ LÁSKO, MÁM TĚ RÁD