Transponuj +1   Transponuj -1

    M O T Ý L Í  H R A  **1569

    AMI   DMI          G       C   F   E  AMI 
REF:  MOTÝLI HRA, PŘI NÍŽ SE TANČÍ VALČÍK, JÁ TĚ CHCI A TY MĚ TAKY CHCEŠ
    MOTÝLI HRA, PŘI NÍŽ SE TANČÍ VALČÍK, HUDBA HRAJE A TANEC ZAČÍNÁ

1.   PÁLILI SMRTKU A VESELE SE SMÁLI, CHVÁLILI ŽIVOT A BYLO JIM DO TANCE
    HŘÁLI SI LOŽE A S ŽIVOTEM SI HRÁLI,BRÁZDILI MOŘE,ABY MĚLI ŠŤASTNÝ KLID

REF:  MY JSME MOTÝLI HRA ...              A TANEC ZAČÍNÁ

2.   CHTĚLI SE VZNÉST, TAK ŘÍKALI SI LÁSKA,
    NECHTĚLI SE SPLÉST, TAK ŘÍKALI SI NENÁVIST
    A BEZ VÍRY SE HBITĚ PROPLÉTALI, JENŽE NAD TÍM VŠÍM, STŘÍBRNÝ OBLÁČEK

REF:  MOTÝLI HRA, PŘI NÍŽ SE TANČÍ VALČÍK, JÁ TĚ CHCI A TY MĚ TAKY CHCEŠ
    JENŽE CO BUDE DÁL, TO NIKDO Z NÁS UŽ NEVÍ,
    BUDEM SE CHTÍT A BUDEME SE OPOUŠTĚT
    BUDEM SE CHTÍT A BUDEME SI ODPOUŠTĚT