Transponuj +1   Transponuj -1 D13=

  *2  Č A R O D E J N I C E  Z  A M E S B U R Y  **1562

    DMI        C      DMI 
1.   ZUZANA BYLA DÍVKA, KTERÁ ŽILA V AMESBURY
         F    C      DMI 
    S JASNÝMA OČIMA A ŘEČMA PÁNŮM NAVZDORY
       F   C     DMI     AMI 
    SOUSEDÉ O NÍ ŘÍKALI ŽE TEMNÁ KOUZLA ZNÁ
     B      AMI    B   AMI  DMI 
    A ŽE SE LIDEM VYHÝBÁ A S ĎÁBLEM PLETKY MÁ

2.   ONOHO LÉTA NÁHLE MOR DOBYTEK ZACHVÁTIL
    A POVĚRČIVÝ LID SE NA PASTORA OBRÁTIL
    ŽE ZNAJÍ TU MOC NEČISTOU, JEZ KRÁVY ZABÍJÍ
    A ODKUD TA MOC VYCHÁZÍ, TO KAŽDÝ DOBŘE VÍ

3.   TAK ZUZANU HNED PŘED TRIBUNÁL PŘEDVÉST NECHALI
    A KDYŽ JI VEDLI MĚSTEM, VŠICHNI KOLEM VOLALI
    UŽ KONEC JE S TVÝM ŘÁDĚNÍM, UŽ NÁM NEUŠKODÍŠ
    TEĎ NA SVÉ CESTĚ POSLEDNÍ, DO PEKLA POLETÍŠ

4.   DOSVĚDČIL JEDEN SEDLÁK, ŽE ZNÁ JEJÍ UMĚNÍ
    ĎÁBELSKÝM KOUZLEM PRÝ SE V NETOPÝRA PROMĚNÍ
    A V NOCI NAD KRAJINOU LÉTÁVÁ POD ČERNOU OBLOHOU
    SEDLÁKŮM KRÁVY ZABÍJÍ, TOU MOCÍ ČAROVNOU

5.   JINÝ ZAS NA KŘÍŽ PŘÍSAHAL, ŽE JEJÍ KOUZLA ZNÁ
    V NOCI SE V ČERNOU KOČKU MĚNÍ DÍVKA LÍBEZNÁ
    JE TŘEBA JEDNOU PROVŽDY UKONČIT ĎÁBELSKÉ ŘÁDĚNÍ
    A VŠICHNI KŘIČELI JAK POSEDLÍ, NA ŠIBENICI S NÍ

6.   SPEKTRÁLNÍ DŮKAZY PEČLIVĚ BYLY ZVÁŽENY
    PAK Z TRIBUNÁLU POVSTAL STARÝ SOUDCE VÁŽENÝ
    JE PŘECE V KNIZE PSÁNO, NENECHÁŠ ČARODEJNICI ŽÍT
    A PŘED ĎÁBLOVÝM UČENÍM, BUDEŠ SE NA POZORU MÍT

7.   ZUZANA STÁLA KRÁSNÁ S HLAVOU HRDĚ VZTYČENOU
    A JEJÍ SLOVA ZNĚLA KLENBOU ZTICHLOU OZVĚNOU
    POHRDÁM VÁMI, NEZNÁTE NIC , NEŽLI SAMOU LEŽ A KLAM
    PRO TVRDOST VAŠICH SRDCÍ JEN, JEN PRO NI UMÍRÁM

8.   PAK VZALI ZUZANU NA KOPEC POD ŠIBENICI
    A VŠUDE KOLEM NÍ SE SBĚHLY DAVY BĚSNÍCÍ
    A ONA STÁLA BEZBRANÁ, VŠAK S HLAVOU VZTYČENOU
    ZEMŘELA TIŠE SAMOTNÁ, POD LETNÍ OBLOHOU