Transponuj +1   Transponuj -1 C98

    Z T R Á T Y  A  N Á L E Z Y   PLÍHAL   C98  **1560

    EMI                  D 
1.   KOLIKRÁT JSEM MINUL,TUHLETU VÝLOHU S PANÁČKEM OD SAZÍ
    C                   EMI      H 
    NIKDY JSEM NEPŘIŠEL, NA TO CO ZNAMENÁ, ZTRÁTY A NÁLEZY
    KDYŽ DNESKA POMYSLÍM, NA TA DVĚ SLOVÍČKA, TROCHU MĚ ZAMRAZÍ
    VŽDYŤ I V MÉM ŽIVOTĚ, HRAJÍ HLAVNÍ ROLI, ZTRÁTY A NÁLEZY

         EMI      AMI     D        G 
REF:  A TAK AŤ HLEDÁM ČI NEHLEDÁM, STARÉ ZTRÁCÍM, NOVÉ NALÉZÁM,
       EMI     AMI    H 
    NĚCO MÁM A HNED NEMÁM, ZASE NIC
    ŘÍKAJÍ, ŽE JE JEN KLAM, ÚSMĚV ČAROKRÁSNÝCH DAM       
    STÁLE ZTRÁCÍM A NALÉZÁM, NĚKDY MÁLO A NĚKDY VÍC.

2.   NAJÍT MŮŽEŠ ČERNÉ PEKLO A ZTRATIT ZAS NEJMODŘEJŠÍ NEBE
    VŽDYCKY VŠAK PAMATUJ NA ZTRÁTY NÁLEZY, NECHOĎ HLEDAT SEBE
    AŽ JEDNOU UVIDÍŠ, ŽE NEMÁŠ VŮBEC NIC, NEZTRÁCEJ NADĚJI
    VŽDYŤ KDO HLEDÁ, NAJDE, A TAK ZNOVU HLEDAT ZAČÍNEJ RADĚJI

REF:  JEDNOU TEN KOLOBĚH POZNÁŠ, ŽE STARÉ ZTRÁCÍŠ, NOVÉ NALÉZÁŠ
    NĚCO MÁŠ A HNED NEMÁŠ, ZASE NIC
    PROTO VČEREJŠEK DNES SMAŽ, MÁLO VEZMEŠ A SNAD VÍCE DÁŠ
                              H7      EMI 
    STÁLE ZTRÁCÍŠ A NALÉZÁŠ, NĚKDY MÁLO A NĚKDY VÍC, CO DÁL K TOMU ŘÍCT