Transponuj +1   Transponuj -1

    M A L A G E L O  **1558

    G        D    C   D      G  D C D 
1.   POTKAL JSEM TĚ NA ULICI, BYLA JSI ZAS JAKO DĚLO

    A DO TMY ZAZÁŘILO TVOJE KRÁSNÝ, HLADKÝ, BÍLÝ ČELO

    A V RUCE NESLA JSI SI SVOJE OBLÍBENÝ MALAGELO

    G      C  D 
REF:  MALA, MALA, MALAGELO ...

2.   ODVED JSEM TĚ K SOBĚ DOMŮ, TENKRÁT SE TO JEŠTĚ SMĚLO
    A TAM JSEM TEPRV ZJISTIL, ŽE MÁŠ KRÁSNÝ, HLADKÝ, BÍLÝ TĚLO
    A K TOMU JSME POPÍJELI MOJE OBLÍBENÝ MALAGELO  REF: