Transponuj +1   Transponuj -1

    K D Y Ž  T I  S L U N C E  DDUR **1557
    D    A   HMI  G    D    A      C    G 
1.   KDYŽ TI SLUNCE, SVÍTÍ DO OČÍ, KDYŽ TI ŠTĚSTÍ, JEN MÁLOKDO ZARUČÍ
      D    A   EMI    G      D    G  A 
    A KDYŽ JSI SAMA, PRÁZDNÁ A ZLÁ, TAK [3X ZŮSTAŇ KLIDNÁ :]
        A  G9 HMI7 A          D  G D G 
    A JDI SPÁT,       JÁ TĚ MÁM DOCELA RÁD

2.   LETNÍ ŽÁR TI DÁL LEŽÍ NA DUŠI
    A KAPKY DEŠTĚ JSOU VÍC NEŽ MI PŘÍSLUŠÍ
    VŽDYŤ TO CO'S MI DALA, JE VŠECHNO CO MÁM, TAK ZŮSTAŇ KLIDNÁ ...

3.   A TAK ČEKEJ, AŽ VLAK V DÁLCE ZAHOUKÁ
    VE SNU SE LEKEJ, ŽE VÍTR UŽ NEFOUKÁ
    ŽE NEJSI KRÁLOVNA KRÁSY, VÍM NEJLÍP JÁ SÁM, TAK ZŮSTAŇ KLIDNÁ ...