Transponuj +1   Transponuj -1

    Z K O U Š Í Š  O H N Ě M   **1552

    G       EMI    HMI HDIM-> AMI    D      G D 
1.   ZKOUŠÍŠ OHNĚM ZAVLAŽOVAT POUŠTĚ,  ŽE SYPKÝHO PÍSKU STAVĚT HRAD
    ČISTOU VODU NENABEREŠ Z LOUŽE, NESMÍŠ NIKDY ŘÍCT UŽ MÁM TĚ RÁD

2.   NEZASTAVÍŠ MRAKY, KTERÝ BOUŘÍ, OHNĚM NEPŘEHRADÍŠ DRAVÝ PROUD
    NEPORUČÍŠ SRDCI, KTERÝ TOUŽÍ, ASPOŇ OČIMA TĚ OBEJMOUT

3.   NEPŘEBRODÍŠ ŘEKU S JARNÍM TÁNÍM, DEŠTĚM NEOMYJEŠ STROMU PLÁČ
    NEUVĚŘÍ NIKDO UŽ MÝM PŘÁNÍM, KDYŽ BUDU CHTÍT ZPÁTKY VRÁTIT ČAS

4.   NEVĚŘÍM ŽE USCHLÝ LISTÍ PADÁ, NA CESTY, KDE HOŘEL VLČÍ MÁK
    HVĚZDNÝ NEBE ZŮSTALO TI V OČÍCH, NA OBLOZE PAPÍROVEJ MRAK