Transponuj +1   Transponuj -1

    R O D N Ý  D Ů M    **1546
    D               G 
1.   JÁ CHTĚL BYCH MÍT DŮM, TAM KDE KLID JE A MÍR
        D      E     A 
    NĚKDE NA STEZKÁCH BŮVOLÍCH STÁD
       D        G        D    A     D 
    KDE NEUSLYŠÍŠ, SLOVA NELASKAVÁ A KAM ODEVŠAD VRACÍŠ SE RÁD

     A       D  E7              A 
REF:  DŮM, MŮJ RODNÝ DŮM, OSTROV VZPOMÍNEK A ŠŤASTNÝCH SNŮ
     D            G         D     A      D 
    TAM NA PASTVINÁCH ŽIVOT UBÍHÁ V DÁL POD JASNÝM NEBEM BEZMRAČNÝCH DNŮ

2.   JÁ CHTĚL BYCH MÍT DŮM, KDE JE HUČÍCÍ PROUD
    A KDE NA BŘEZÍCH ZLATÝ JE PRACH
    A KDE NAD HLADINOU BÍLÉ MRAKY PLYNOU A KDE V ŽIVOTĚ NEPOZNÁŠ STRACH
                REF:
3.   JÁ CHTĚL BYCH MÍT DŮM, KDE JE PŘÁTELSKÝ SMÍCH
    TAM KDE BALSÁMEM VONÍ TI KVĚT
    KDE ZNÍ BUČENÍ STÁD, KDE SE NAUČÍŠ SMÁT,KDE JE DOCELA JINAČÍ SVĚT
                REF:
4.   JÁ CHTĚL BYCH MÍT DŮM, KDE BYCH RADOSTNĚ ŽIL
    A V NĚM VŠECHNO CO HEZKÉHO ZNÁM
  TEN DŮM BYCH NENAŠEL, KDYBYCH KRAJ SVĚTA ŠEL A TAK NAVŽDYCKY ZŮSTANU SÁM
               REF: