Transponuj +1   Transponuj -1

    Ř Í K A L  M I  B R Á C H O   **1544
        A     D      F#MI C#MI           E 
1.   SLUNCE ROZPÁLILO STŘECHY KODRCÁKŮ, ŠPINAVEJ PLECH NÁM ZÁDA HRÁL,
        A     D     F#MI     E    H      E 
    KOLEJÍ SPOJKY POČÍTALY KOLA VLAKŮ,JELO SE DÁL, VAGÓN TO VODKEJVAL.

2.   V KAPSE JENOM ZAVÍRÁK A LŽÍCI, NIC, VO CO BY SE ČLOVĚK BÁL,
    NIKDY JSME NEBYLI VÁŽENÍ CESTUJÍCÍ, CO ZNAMENAJ PRO DRÁHU KAPITÁL.

    E7    F#MI            C#MI 
REF:  ŘÍKAL MI BRÁCHO A JÁ MĚL HO PRO TO RÁD,
        EMI           A 
    A NAŠE JMÉNA BYLY ZKRÁTKA VEDLEJŠÍ,
         F#MI             C#MI 
    OBA JSME MĚLI VÍC NEŽ BY SI MOH' KDO PŘÁT,
         EMI           E  
    SPOLEČNÝ NEBE, DNY A CESTY VČEREJŠÍ.

3.   AŽ ZAS JEHO VLASY VĚTREM ROZEVLÁTÝ, POZNÁM NA DÁLKU ZA TRATÍ,
  PŘEČTU SI NA ZAROSTLÝ TVÁŘI ROZESMÁTÝ,ŽE DOBREJ CHLAP SE ZKRÁTKA NEZTRATÍ