Transponuj +1   Transponuj -1

    T O U L A V Á  H Ů L    **1534
    C                    G       C 
1. a  TOULAVÁ,   JE MOJE HŮL,     TOULAVÁ,  JE MOJE HŮL
  b      TOULAVÁ     JE MOJE HŮL   TOULAVÁ    JE MOJE HŮL
     F     C     E    AMI    DMI    G    C 
    TOULAVÁ JE MOJE HŮL, ŽIVOTA MI VZALA PŮL,OSUD UŽ MI NEMÁ CO VZÍT

2.   [:MOC JSEM PIL A TEĎ TO MÁM 3X] VE VĚZENÍ SEDÍM SÁM,OSUD UŽ MI ...

3.   [:NIKDO UŽ, MĚ NECHCE ZNÁT 3X],ŽE JSEM PIL A ŽE JSEM KRAD,OSUD UŽ ..

4.   [:POMOC ŽÁDNÁ, TU NENÍ 3X], JAK SE DOSTAT Z VĚZENÍ, OSUD UŽ MI ...

5.   [:CESTA MÁ, UŽ NEJDE DÁL 3X], ŠTĚSTÍ DÁVNO VÍTR SVÁL, OSUD UŽ MI ...