Transponuj +1   Transponuj -1

    J E Z E R O  B Í T O V S K É   **1533

    C                  DMI   G   C 
1.   MÁM TU NA ZEMI, MEZI STRÁNĚMI, SVŮJ NEJKRÁSNĚJŠÍ KOUT
    TAM SE MOHU DÁT, VĚTREM KOLÉBAT, VLNKAMI OBEJMOUT.
          G         C 
REF:  DEN ŠEL UŽ SPÁT ZA HORY DO ČERVÁNKŮ
          G            C 
    NAD JEZEREM BÍTOVSKÝM UŽ MĚSÍC VYCHÁZÍ
    PŘIŠEL SI HRÁT NA NEBE BEZ BERÁNKŮ
    NA MÉ CESTĚ ÚDOLÍM MĚ TIŠE PROVÁZÍ

2.   SNAD SE JEDNOU TAM, ZASE ZATOULÁM, K TÉ SKÁLE BÍTOVSKÉ
    ZÁŘE OHNIVÁ, JEŽ HNED ODÍVÁ, JAK ROUCHO KRÁLOVSKÉ   REF: