Transponuj +1   Transponuj -1 B85

    T V Ý M  S N Ů M  Z L Ý M  B85       **1516

    C   F  C     C7  F     C 
1.   TVÝM SNŮM ZLÝM,CO PLÁČOU, TVÝM SNŮM ZLÝM
    C   F  C     C7   F   C  G 
    TVÝM SNŮM ZLÝM, SNAD JEDNOU, TVÝM SNŮM ZLÝM
    F   C  F      C  F   C       C  G  C 
    PŘIJDE MILÝ, TVŮJ DÁVNÝ MILÝ, MILÝ PŘIJDE ZPÁTKY K TVÝM SNŮM ZLÝM

    C     C7       F    C            F  G 
2.  Z KVĚTIN Ó KVĚTIN,LESNÍCH MÁŠ,TU CHRÁM,NA KŮRU VARHAN,JENOM VÍTR HRÁL
    HRÁL TĚM CO VELÍ, MÁ LÁSKO VELÍ, VELÍ TAM SPÁT KDE SIS DÁL ŽÍT PŘÁL

3.   DÁL SI PĚJ TU PÍSEŇ ZLOU, VÍŠ BÍLOU S KOSOU MEZI NÁS TEĎ ZVOU
    JÁ ZMEŠKÁM CHVÍLI, JEN MALOU CHVÍLI, VLHKÁ TRÁVA BUDE RÁNO TVOU

4.  JÁ VÍM ŽE JEN,DIVNÝ SEN SE ZDÁL,SNAD VÍŠ ŽE JEDNOU,JSEM SI VZÍT,TĚ PŘÁL
    TEN SEN TEĎ BOLÍ, MÁ LÁSKO BOLÍ, BOLÍ VÍC NEŽ RÁNY NÁHLÝ ŽÁR

5.   VÍM JÁ VÍM,MÁ MILÁ,VÍM,JÁ VÍM,VÍM JÁ VÍM, MÁ MILÁ, VÍM JÁ VÍM
    ŽE TVŮJ MILÝ, TVŮJ DÁVNÝ MILÝ, ZŮSTAL SÁM A KDE JEN PÁN BŮH VÍ