Transponuj +1   Transponuj -1 D62=

    P T Á K Ů M  K Ř Í D L A  N E V E Z M O U  ASONANCE     **1513

  C              F      C G  C     F      G 
1. TAM POD VĚZEŇSKOU ZDÍ JSEM ZASLECH DÍVČÍ NÁŘEK,MILÝ TY MĚ NECHÁŠ SAMOTNOU
     C        F       C     G 
  ŽE JSI Z PANSKÉ SÝPKY KRAD,KDYŽ TVÉ DĚTI MĚLY HLAD,
                    C 
  V DÁLCE VĚZEŇSKOU LOĎ VIDÍM ZAKOTVENOU

     C F    C     AMI     C    AMI    G 
REF:  PTÁKŮM TĚM KŘÍDLA NEVEZMOU, DÁL VZNÁŠEJÍ SE VOLNÍ OBLOHOU
         C       F    C       G 
    KDE JSOU ONI A KDE JSME MY,NAŠE LÁSKA A NAŠE SNY
       G              C 
    JEN ZÁRMUTEK TEĎ ZŮSTAL NAD KRAJINOU

2.   HLAS ZA VĚZEŇSKOU ZDÍ JÍ TIŠE ODPOVÍDÁ,JE POZDĚ LÁSKO NESMÍŠ LITOVAT
    VŽDYŤ PROTI PÁNŮM JSEM SE ZVED,CHTĚL JSEM ZMĚNIT TENHLE SVĚT
    TEĎ MUSÍŠ NAŠE DĚTI VYCHOVAT. REF INSTR.

3.   ZA HRÁZÍ PŘÍSTAVNÍ NOC BLEDNE DO SVÍTÁNÍ,
    PEVNÝ OBRYS LODI SPLÝVÁ S POZADÍM
    TĚŽKO SE SLOVA NACHÁZÍ,AŤ TĚ LÁSKO BŮH PROVÁZÍ
    NA CESTĚ K DALEKÝM BŘEHŮM AUSTRALSKÝM