Transponuj +1   Transponuj -1

    N Á M O Ř N Í K  A  D Í V K A  ASONANCE       **1512

    AMI      D     AMI         D      AMI 
1.   KRÁSNÁ DÍVKA V ZAHRADĚ STÁLA,KDYŽ NÁMOŘNÍK CESTOU KOLEM ŠEL
          C          G        HMI       AMI 
    CHTĚLA BYS DÍVKO ŽENOU MOU SE STÁT, TAK VOLAL NA NI, KDYŽ JI UVIDĚL

2.   VZÁCNÝ PANE,JÁ NESMÍM SI VÁS VZÍT,VŽDYŤ LÁSKU SVOU NA ŠIRÉM MOŘI MÁM
    UŽ 7 ROKŮ,CO MI ODEŠEL,JÁ MU VŠAK VĚČNOU VĚRNOST ZACHOVÁM

3.   A CO KDYŽ DÁVNO V BITVĚ ZAHYNUL ANEBO HROB SVŮJ NAŠEL VE VLNÁCH
    CO KDYŽ SI DÁVNO JINOU DÍVKU VZAL A NA TVOU LÁSKU SOTVA VZPOMÍNÁ

4.  JESTLI SNAD MILÝ V BITVĚ ZAHYNUL I JÁ CHCI ZEMŘÍT A VEDLE NĚJ CHCI SPÁT
    A JESTLI V MOŘI ZTRATIL ŽIVOT SVŮJ,PAK CHCI I JÁ ŽIVOT VLNÁM DÁT

5.   A JESTLI JINOU KRÁSNOU DÍVKU MÁ,ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ CHTĚLA BYCH MU PŘÁT
    ZA MOŘEM V DÁLCE,BŮH JIM POŽEHNEJ,AŤ JE JÍ VĚRNÝ A AŤ JI MÁ RÁD

6.   V TOM NÁMOŘNÍK DÍVKU OBEJMUL A JEJÍ TVÁŘ ZLÍBAL TISÍCKRÁT
    NEPLAČ UŽ DÁL LÁSKO JEDINÁ,VŽDYŤ JSEM TO JÁ,COŽ MĚ NEPOZNÁŠ