Transponuj +1   Transponuj -1

    LA LU LA LEJ   **1509
    AMI        G        AMI   D    EMI 
1.   LA LU LA LE-EJ MŮJ SYNÁČKU SPI, LAJ LA-AJ LA LU-U LA LEJ
      F    C    G      AMI     G    AMI 
    LA LE-EJ UŽ ZA-A-VŘI OČIČKA SVÝ, LAJ LA-AJ LA LU-U LA LEJ

2.   KDYŽ KRISTUS SE NARODIL HERODES KRÁL,LAJ LA-AJ LA LU-U LA LEJ
    TEN UKRUTNÝ TYRAN SE O SVŮJ TRŮN BÁL,LAJ LA-AJ LA LU-U LA LEJ

3.   I ROZKÁZAL SVÝ-ÝM VŠEM VOJÁKŮM JÍT,LAJ LA-AJ LA LU-U LA LEJ
    JÍT DO DOMŮ RODIČŮM SYNÁČKY VZÍT,LAJ LA-AJ LA LU-U LA LEJ

4.   TU ANDĚL ŘEK JOSEFE SYNÁČKA VEM,LAJ LA-AJ LA LU-U LA LEJ
    A S MARIÍ UPRCHNI V EGYPTSKOU ZEM,LAJ LA-AJ LA LU-U LA LEJ INSTR.

5.   UŽ ZEMŘELI KATI I HERODES KRÁL,LAJ LA-AJ LA LU-U LA LEJ
    VŠAK DĚTI SI ZPÍVAJÍ KOLEDY DÁL,LAJ LA-AJ LA LU-U LA LEJ 6=1