Transponuj +1   Transponuj -1

    J E  Z A S E  H E Z K E J  D E N   NEZMAŘI **1502
    C               DMI        G      C 
1.   JE ZASE HEZKEJ DEN, NIKDO VÁM NEPOVÍ, ŽE VČERA PTÁCI,PŘESTALI ZPÍVAT
         C7        F     DMI 
    ŽE SLÉTLI DO KEŘŮ A SCHOVALI SE DO TRÁVY
         G             C 
    JAK ROSY PLÁČ,BÁLI SE KDYŽ TU VYZVÁNÍ
         DMI    G7      C 
REF:  MÁM TADY STÁT JAKO STOJÍ V PLOTĚ KŮL
                F     DMIF 
    JAK HEZKEJ DEN S BLEDĚ MODROU OBLOHOU
    G                C 
    JAK BÍLEJ KŘÍŽ,CO MI LEŽÍ U NOHOU
         DMI G         C 
    MÁM TADY STÁT,KDYŽ NEMÁM CO POVÍDAT

2.   JE ZASE VLAHÁ NOC, NIKDO Z VÁS NETUŠÍ,JAK NĚKDE PRŠÍ A ŽE SE BLÝSKÁ
    A ŽE KVĚT UVADÁ, KDYŽ NA NĚJ ROSA NEPADÁ
    JAK ROSY PLÁČ A JÁ NEVÍM PROČ A NAČ  REF: