Transponuj +1   Transponuj -1 C41

*1   M Á M  R Á D  T Y  C H V Í L E  HOP TROP    **1496

    DMI                 AMI 
1.   MÁM RÁD TY CHVÍLE, KDY NOC UŽ POMALU KONČÍ
    GMI         AMI     DMI 
    CHVÍLE CO PATŘEJ JEN TĚM, CO NEUSÍNAJ
    TOULAVEJM BLÁZNŮM, KDYŽ PRÁVĚ S JAREM SE LOUČÍ
    A ZA DOBRÝ SLOVO TI SRDCE SVÝ NA DLANI DAJ

2.   MÁM RÁD TY CHVÍLE, KDY HOLKÁM VE VOČÍCH SVÍTÍ
    SLUNCE KDYŽ DO KORUN STROMŮ ZAČLO SE DRÁT
    STEJNĚ JAK V KAPIČKÁCH ROSY NA PAVOUČÍCH SÍTÍCH
    TO NAJEDNOU CHCE SE MI BREČET A ZÁROVEŇ SMÁT

    DMI    G      DMI      G        DMI 
REF:  TY RÁNA S VŮNÍ BOROVÝ SMŮLY, MĚLY BY ZŮSTAT NAVŽDYCKY V NÁS
          B      AMI       GMI AMI  DMI 
    TY RÁNA S VŮNÍ SEKANÝ TRÁVY A OHNĚ CO PRÁVĚ POMALU ZHAS  INSTR.

3.   MÁM RÁD TY CHVÍLE, KDY KLUCI V DUCHU SI ŘÍKAJ
    JAK JE TO NÁDHERNÝ LÉTO PŘED SEBOU MÍT
    SPOLU SI PŘEJOU AŤ MOC RYCHLE DNI NEUTÍKAJ
    A TRÁPENÍ JSOU NĚKDE V DÁLCE A KOLEM JE KLID  4.=1. REF.