Transponuj +1   Transponuj -1

  *2  P O S L E D N Í  Z L A T O K O P  V  Ú D O L Í  **1492
    E                       A    E 
1.   VE SLUNCI STÁL KDYŽ LÁMAL SE DEN, ŘÍKAL, ŽE LOUČENÍ NEBOLÍ
    A       E        H          E 
    Z CIGÁRA DÝM, ZMIZEL A S NÍM, POSLEDNÍ ZLATOKOP Z ÚDOLÍ.

2.   KOUPÍ MI DŮM A KONÍ PÁR, NÁRAMEK ZE ZLATA ZAZVONÍ
    SLOVO MI DAL NEJCHUDŠÍ KRÁL, POSLEDNÍ ZLATOKOP V ÚDOLÍ
    E         A     H      A     E 
REF:  PÍSEK MĚ LÁSKO MÁ POD VÍČKY PÁLÍ A VÍTR ŠTÍPE JAK BIČ
    A       E     F#       A         E 
    JAK TENKÝ NŮŽ,STÍN OSTRÝ SKÁLY, HLÍDÁ A CHRÁNÍ K POKLADŮM KLÍČ

3.   JAK TEJDNY JDOU,CINKAJÍ ZVONY,VDÁVAJ SE DĚVČATA V OKOLÍ
    JAKPAK SE MÁ, KDE ASI BLOUDÍ, POSLEDNÍ ZLATOKOP V ÚDOLÍ

4.   DO KOUTKU ÚST SI POSADÍ BLUES, KAMÍNEK NA OKNO ZAZVONÍ
    BUDE S NÍM KŘÍŽ, JE CHUDEJ JAK MYŠ, POSLEDNÍ ZLATOKOP V ÚDOLÍ REF: